Nasze wyroby są produkowane jako elementy lite, podłogowe z wpustami i wypustkami.
Zakład produkuje parkiet oraz deskę podłogową w grubości 22mm i 16mm.

Parkiet dębowy i jesionowy dzielimy na cztery klasy jakości:
I klasa – brak sęków, brak bieli, słoistość różna, naturalna barwa, wilgotność 9% +/- 2%
II klasa – dopuszczalne drobne sęczki (szpilkowe max do 2mm), różna słoistość i odcień, brak bieli, wilgotność 9% +/- 2%
III klasa – sporadyczna biel, niewielkie sęczki, różna słóistość i odcień, wilgotność 9% +/- 2%
IV klasa – dopuszczalne wszelkie wady, duże sęki, biel, wilgotność 9% +/- 2%

Deskę podłogową dębową i jesionową dzielimy na dwa gatunki:
Klasa NATUR – dopuszczalne drobne śęczki, słoistość i odcień różna, brak bieli, wilgotność 9% +/-2%
Klasa RUSTYK – dopuszczalne zdrowe sęki, sporadyczna biel, różne słoje i odcienie, wilgotność 9% +/-2%

Warunki reklamacji: 
Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy też sposób wykończenia towaru. Problemy wynikłe z naturalnej pracy deszczułek posadzkowych wynikające z dopasowywania się drewna do warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji. Zarówno parkiety jak i deski parkietowe są produkowane z naturalnego drewna, dlatego też poszczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usłojenia.

Gwarancja nie obejmuje: 
*uszkodzeń mechanicznych, zadrapań oraz uszkodzeń wywołanych czyszczeniem wynikających z normalnej eksploatacji podłogi
*zmian użytkowych i estetycznych parkietu (desek) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,
*nagłymi zmianami wilgotnościowymi panującymi w pomieszczeniu, zalaniem podłogi wodą, a także nie dotrzymaniem norm wilgotności i temperatury powietrza
*zmian estetycznych parkietu spowodowanych złą konserwacją podłogi lub jej brakiem
*Wszystkie deki należy sprawdzić przed i w trakcie układania podłogi pod względem ewentualnego występowania wyraźnych, widocznych gołym okiem usterek, problemów z montażem.
Sprawdzania dokonujemy przy świetle dziennym lub do niego zbliżony, w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga. Po ułożeniu podłogi z elementów obarczonych defektami, producent nie uwzględnia roszczeń gwarancyjnych. Deski posiadające widoczne wady, nie powinny być instalowane.