Nasze wyroby są produkowane jako elementy lite, podłogowe z wpustami i wypustkami.
Zakład produkuje parkiet oraz deskę podłogową w grubości 22mm i 16mm.

Parkiet dębowy i jesionowy dzielimy na cztery klasy jakości:
Klasa NATUR – dopuszczalne drobne sęczki (szpilkowe max do 2mm), różna słoistość i odcień, naturalna barwa, klepka czysta bez bieli jednostronnie, wilgotność 9% +/- 2%
III klasa – sporadyczna biel oraz pęknięcia, niewielkie wrośnięte sęczki (max do 5mm) , różna słoistość i odcień, wilgotność 9% +/- 2%
IV klasa – dopuszczalne wszelkie wady, duże sęki, biel, wilgotność 9% +/- 2%

Deskę podłogową dębową i jesionową dzielimy na dwa gatunki:
Klasa NATUR – dopuszczalne drobne sęczki, słoistość i odcień różna, brak bieli, wilgotność 9% +/-2%
Klasa RUSTYK – dopuszczalne zdrowe sęki, sporadyczna biel, różne słoje i odcienie, wilgotność 9% +/-2%

UWAGA !
Ze względu na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w poszczególnej klasie do 2% klepek o niższej jakości.

W celu utrzymania podłogi w dobrym stanie i maksymalnego wydłużenia jej żywotności należy przestrzegać kilka zasad:

W celu prawidłowej eksploatacji podłóg, Zamawiający zobowiązany jest utrzymać wilgotność pomieszczenia od 45% do 60% przy temperaturze ok 18-22°C.

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie, lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformację podłogi i drobne pęknięci, gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu.  Okresem zaniżonej wilgotności względem powietrza jest okres grzewczy. Należy wówczas dowilżać pomieszczenia.

Warunki reklamacji: 
Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy też sposób wykończenia towaru. Problemy wynikłe z naturalnej pracy deszczułek posadzkowych wynikające z dopasowywania się drewna do warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji. Zarówno parkiety jak i deski parkietowe są produkowane z naturalnego drewna, dlatego też poszczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usłojenia.

Gwarancja nie obejmuje: 
*uszkodzeń mechanicznych, zadrapań oraz uszkodzeń wywołanych czyszczeniem wynikających z normalnej eksploatacji podłogi
*zmian użytkowych i estetycznych parkietu (desek) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,
*nagłymi zmianami wilgotnościowymi panującymi w pomieszczeniu, zalaniem podłogi wodą, a także nie dotrzymaniem norm wilgotności i temperatury powietrza
*zmian estetycznych parkietu spowodowanych złą konserwacją podłogi lub jej brakiem
*Wszystkie deki należy sprawdzić przed i w trakcie układania podłogi pod względem ewentualnego występowania wyraźnych, widocznych gołym okiem usterek, problemów z montażem.
Sprawdzania dokonujemy przy świetle dziennym lub do niego zbliżony, w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga. Po ułożeniu podłogi z elementów obarczonych defektami, producent nie uwzględnia roszczeń gwarancyjnych. Deski posiadające widoczne wady, nie powinny być instalowane.